Mgr. Katarína Orlovská

Ke studiu nutriční terapie ji přivedl zájem o fungování lidského těla a láska
k vaření. Navazující magisterské studium na Lékařské fakultě Masarykovy
univerzity v Brně ukončila s vyznamenáním a Cenou děkana. Své znalosti o
výživě si dále rozšiřovala účastí na českých i zahraničních konferencích. Během
studia se aktivně zapojovala do organizace a propagace veřejných přednášek
v rámci projektu NutriCafé a také edukačních příspěvků pro sociální sítě LF MU.
Jako členka Studentské asociace nutričních terapeutů se podílela na přípravě
stanovišť v rámci osvětových akcí jako Noc vědců, Brněnské dny pro zdravý či
Festival vědy, kde edukovala návštěvníky o tématech souvisejících s výživou a
zdravým životním stylem. V současnosti pracuje jako nutriční terapeutka
v telemedicínském programu Vitadio, kde poskytuje terapeutickou podporu a
nutriční poradenství pro pacienty s diabetem. V Nehladu se v rámci poradenství
věnuje dětské výživě a výživě těhotných a kojících žen a přípravě edukačních
příspěvků na sesterský účet Ne hladu: @Nehladu_deti.

Náš tým

Ing. Mgr. Veronika Pourová

hubnutí, sportovní výživa, přibírání, potravinové alergie Praha & Brno

Mgr. Andrea Jakešová

hubnutí, přibírání, poruchy příjmu potravy, potravinové alergie a intolerance Praha

Bc. Karolína Otavová

hubnutí, přibírání, sportovní výživa, potravinové alergie a intolerance, výživa dětí Brno

Bc. Magdaléna Kekrtová

hubnutí, přibírání, sportovní výživa, poruchy příjmu potravy Praha

Mgr. Katarína Orlovská

výživa těhotných, kojících a dětí Praha