NUTRIGEEKS 2018 – 1. ročník výživové konference od nutričních terapeutů pro veřejnost

S radostí Vám oznamujeme největší novinku letošního roku, a to konání konference NutriGeeks, kde Vám naši nejlepší nutriční terapeuti poví o vybraných aktuálních tématech z oblasti výživy, budete moci se naučit něco nového z oblasti prevence a výživy na workshopech a u stánků si koupit skvělé a zdravé potraviny.

Došlo ke změně lokality, akce se bude konat v divadle Dobeška.
 

Řečníky, workshopy i prodejce vám budeme představovat postupně, již nyní si ale můžete zakoupit vstupenky, jejichž prodej bude probíhat ve vlnách. Kapacita je omezená na 120 míst, proto s nákupem neotálejte!
VSTUPENKY ZDE

1. vlna (20 vstupenek): 599,-
2. vlna (20 vstupenek): 699,-
3. vlna (30 vstupenek): 799,-
4. vlna (20 vstupenek): 849,-
5. vlna (30) vstupenek): 899,-

Přednášející:

Ing. Lukáš Roubík (Institut Moderní Výživy):
Moderní pohled na sportovní výživu 

Hlavní autor nejrychleji se prodávající české knihy z oblasti zdravé výživy v historii s názvem Moderní výživa ve fitness a silových sportech. Výživu člověka vystudoval na Lékařské fakultě MU v Brně, technické vzdělání má z ČVUT v Praze. Po studiích pracoval ve Fakultní nemocnici Olomouc na I. Interní klinice kardiologické a na konci minulého roku založil Institut Moderní Výživy. V mládí získal tituly dorosteneckého a juniorského mistra ČR v kulturistice a v letech 2010-2018 byl předsedou Trenérsko-metodické komise a členem Výkonného výboru Svazu kulturistiky a fitness ČR. Pravidelně se věnuje přednáškám a seminářům o výživě pro veřejnost i sportovní oddíly a kluby s cílem popularizovat moderní – vědecky podložený a personalizovaný – přístup k výživě.


Mgr. Ing. Tereza Klbíková (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze):
Výživa jako forma prevence ve stáří

Tereza Klbíková je nutriční terapeutka Geriatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty UK, kde zároveň vyučuje výživu v geriatrii pro budoucí nutriční specialisty i lékaře. Věnuje se výzkumu v oblasti výživy, dietetiky a nutriční biochemie. V roce absolvovala 2015 inženýrský studijní program v oboru Výživa a potraviny na České zemědělské univerzitě, o dva roky později magisterský studijní program v oboru Nutriční specialista na 1. lékařské fakultě UK, kde dále pokračuje v postgraduálním studiu Preventivní medicína s projektem zaměřeným na prevenci podvýživy a geriatrické křehkosti u seniorů. Byla jedním ze zakládajících členů České asociace nutričních terapeutů (ČANT), v níž se angažuje jako člen Výkonného výboru. Připraví si přednášku o roli výživy v prevenci vybraných onemocnění v pokročilém věku.


Mgr. Judita Páleníková (Zápisky nutriholičky):
Potravinové alergie a intolerance v moderní době 

Tématem potravinových alergií, intolerancí a různých mýtů spojených s jejich dietní léčbou a diagnostikou vás provede Mgr. Judita Páleníková, která výživu vystudovala na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2011 absolvovala studium v oboru Nutriční terapeut a o dva roky později získala také magisterský titul v oboru Nutriční specialista. Po návratu na Slovensko založila v Prešově svou výživovou poradnu a pracuje také jako konzultantka v alergoimunologickém centru Alergoimun, kde se specializuje právě na potravinové alergie a intolerance. Od září 2016 vyučuje odborný předmět Klinická dietologie na Střední zdravotnické škole v Košicích a přispívá tak ke vzdělávání budoucích odborníků ve výživě. Přibližně stejně dlouho patří mezi Lovce Šarlatánů, skupinu autorů, kteří upozorňují a na pravou míru uvádí různé nepravdivé informace, které se šíří v oblasti medicíny a výživy. Zbytek volného času věnuje své největší vášni – psaní článků na blog Zápisky nutriholičky.


Mgr. Kateřina Čamková (Fakultní nemocnice Brno):
Pozitiva a možná úskalí vegetariánství a veganství

Kateřina Čamková vystudovala obor nutriční terapeut se specializací na výživu dospělých na Masarykově univerzitě v Brně. Už při studiu se angažovala v projektech zaměřených na výživu a prevenci, stála u zrodu Studentské asociace nutričních terapeutů (SANT), organizovala přednášky pro veřejnost s názvem NutriCafé a jako jeden z řečníků vystupovala na besedě Pravda o zdravé výživě organizované společností Loono. Dále se účastnila Brněnských dnů pro zdraví. Znát ji můžete i z Blogu by Kejsí (www.katerinacamkova.cz). Nyní pracuje ve Fakultní nemocnici Brno, kde se věnuje především pacientům s onemocněním trávícího traktu, pohybového aparátu a působí v ambulanci pro onkologické pacienty. Individuální dietní plán pro sportovce i nesportovce si od ní můžete nechat sestavit v Poradně výživy Fitness institut v Brně. Na konferenci NutriGeeks si pro vás připraví přednášku na téma vegetariánství a veganství.


Bc. Michal Richter, DiS. (Survival, Ronnie.cz):
BCAA – nafouknutá bublina, nebo smysluplný doplněk ve výživě sportovce?

Vystudovaný v oboru klinické a sportovní výživy. Výživou člověka se zabývá necelých 10 let s úzkým zaměřením na sportovní výživu. Od roku 2015 se mimo jiné specializuje na vývoj doplňků stravy pro českou firmu Survival®. Je také součástí redakčního týmu Ronnie.cz, kde původně začal jako externí redaktor. Pravidelně přednáší pro budoucí trenéry II. stupně ve Fitness akademii Ronnie.cz a trenéry I. stupně pod hlavičkou SKFČR na FTVS UK. Spolupracuje se sportovci a běžnou populací s cílem optimalizovat jejich stravovací návyky na základě aktuálních vědeckých poznatků a personalizovaného přístupu.


Bc. Edita Weidenthalerová (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze):

Mýty a fakta v dětské obezitě

Edita Weidenthalerová je nutriční terapeutka Kliniky dětského a dorostového lékařství ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, dětským pacientům i jejich rodičům se věnuje převážně v nutriční ambulanci. Dříve působila jako nutriční terapeutka na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie, kde se zaměřovala na výživu u onkologických pacientů. Studijní program Nutriční terapeut absolvovala v roce 2014 na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a momentálně vedle práce v nemocnici pokračuje v magisterském studiu oboru Nutriční specialista. V roce 2017 absolvovala na VŠTJ Medicina Praha kurz Cvičitel pohybových aktivit se zaměřením na civilizační onemocnění, kam patří mimo jiné i obezita. Ve volném čase působí také jako nutriční konzultantka pro firmu MioMat, kde mimo jiné pomáhá s vytvářením chutných receptů pro děti i dospělé a publikací populárně naučných článků. Na konferenci si pro vás připraví přednášku o nejčastějších mýtech v dětské obezitě.


Mgr. Jitra Tomešová, DiS. (FitBee):

Nevšední historky z praxe nutriční terapeutky

Po ukončení odborného studia pracovala nejprve jako nutriční terapeutka v oblasti zdravé výživy a prevence u dospělých, později se zaměřila na výživu zdravých i nemocných dětí v rámci Poradenského centra Výživa dětí. Po šesti letech praxe vyměnila soukromé pracoviště za Thomayerovu nemocnici, kde působila jako nutriční terapeutka na interním oddělení a ARO, prošla také neurologickým, rehabilitačním oddělením, ORL a oddělením hrudní chirurgie či gynekologicko-porodnickým oddělením. Velkou část pracovní doby věnovala také ambulantní péči o dospělé se zaměřením na úpravy tělesné hmotnosti a realimentace po nejrůznějších onemocněních (onemocnění žaludku, střev, žlučníku, slinivky, nádorová onemocnění aj.). Magisterské vzdělání získala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v oboru antropologie. Současně se věnovala několika grantovým a vědecko-výzkumným projektům a nyní pokračuje v pedagogické činnosti. Momentálně působí hlavně v nutriční poradně FitBee, kde se věnuje především léčebné výživě dětí a dospělých (onemocnění trávicího traktu, potravinové alergie a intolerance), výživě sportovců a úpravám tělesné hmotnosti ve směru plus i minus. Pokračuje i v poradenské činnosti pro klienty Canadian Medical a v přednáškové činnosti na českých i zahraničních konferencích. Kromě řady populárně naučných článků je také autorem několika článků odborných i spoluautorem dvou knih věnovaných výživě.


Bc. Andrea Jakešová (Ne hladu, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady):

Mýty a fakta o lepku

Andrea Jakešová vystudovala nutriční terapii na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Již během bakalářského studia působila jako nutriční terapeutka v provozu Nemocnice Kladno, později spolupracovala na tvorbě článků pro web STOB. Po absolvování bakalářského studia nastoupila jako klinická nutriční terapeutka do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde působí na klinikách chirurgie (kardiochirurgie, všeobecná chirurgie, ortopedie, neurochirurgie) a interních klinikách. V praxi získává zkušenosti zejména s úlohou výživy při hojení ran, ale i s léčbou chronických onemocnění a akutních stavů. Je spoluzakladatelkou webu Ne hladu a společně s kolegyní Veronikou Pourovou vede i stejnojmennou výživovou poradnu. Byla jedním ze zakládajících členů České asociace nutričních terapeutů (ČANT) a v současné době pokračuje studiem magisterského programu oboru Nutriční specialista na 1. LF UK. Na konferenci si připraví přednášku o tom, zda je vhodné vyřazovat lepek z jídelníčku a jak je to vlastně s celiakií a neceliakální glutenovou senzitivitou.


Ing. Mgr. Veronika Pourová (Ne hladu, Výzkumný ústav potravinářský Praha):

Mýty kolem nízkosacharidové diety 

Nutriční terapeutka a spoluzakladatelka blogu a nutriční poradny Ne hladu. Vystudovala bakalářský obor nutriční terapie na 1. lékařské fakultě UK a dva navazující magisterské obory – nutriční specialista na 1. LF UK a technologie potravin na VŠCHT, čímž propojila tyto dvě spolu velmi související oblasti. Již během studia získala četnou praxi v oblasti nutriční péče, působila jako nutriční terapeutka v provozu Nemocnice Kladno, 2 roky se věnovala nutričnímu poradenství u sportovců v Institutu sportovního lékařství a měsíční praxi absolvovala v roce 2017 také na oddělení diabetologie a metabolických poruch v nemocnici AKH ve Vídni. Zkušenosti ze zahraničí čerpala také při dvouměsíční praxi ve švédském městě Malmö. Účastnila se Mezinárodního dne obezity a diabetu, kde měla na starosti edukaci veřejnosti v oblasti zdravé výživy a prevence. Momentálně se věnuje především individuálnímu poradenství v nutriční poradně Ne hladu, pořádá semináře a přednášky na nejrůznější populární témata ve výživě a současně pracuje také pro Výzkumný ústav potravinářský Praha, kde zkoumá vliv vybraných potravin na lidské zdraví.


Workshopy:
Studentská asociace nutričních terapeutů v Praze (Marina a Jana)
Workshop o zdravé výživě a měření na InBody 230
Studentská asociace nutričních terapeutů v Praze (SANT v Praze) je odnož studentské neziskové organizace SANT, která vznikla v Brně na Masarykově Univerzitě. Do Prahy na 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy tento spolek rozšířily nutriční terapeutky Marina Heniková a Jana Vaněčková. Jejich cílem je spojovat studenty oboru nutriční terapeut a nutriční specialista a společně dále šířit povědomí o náplni těchto profesí a pomocí různých vzdělávacích akcí a přednášek (např. Nutricafé Praha) naučit širokou veřejnost nad výživou racionálně uvažovat a na základě podaných informací si umět vytvořit vlastní názor. V neposlední řadě je cílem spolku SANT bořit mýty o výživě.
Na konferenci Nutrigeeks si pro vás Jana a Marina přichystají hry a kvízy s výživovou tématikou. U jejich stánku se budete moci změřit na přístroji InBody 230 za výbornou cenu 100,- s možností poslání výsledků na email. Také si u nich budete moci zasoutěžit o hodnotné ceny: Konzultace v poradně Ne hladu, poukaz na měření na InBody 230 v poradně Ne hladu nebo vybrané zdravé dobroty.
Holky z pražského SANTu se na vás budou moc těšit!

Loono
Workshop: #prsakoule

V Loono ukazují, jak je prevence důležitá. Pořádají vzdělávací workshopy a přednášky, píší články a natáčí videa. O zdraví a těle mluví srozumitelně, nestraší děsivými statistikami a inspirují ostatní, aby se o sebe starali rádi a zavčas. Jsou tým mladých lékařů, studentů lékařských fakult a dalších nadšenců. Vzdělávají v oblasti prevence onkologických a kardiovaskulárních onemocnění a spolu s tím pomáhají mladým pacientům a jejich rodinám.

Přijďte se naučit, jak správně a pravidelně vyšetřovat prsa a varlata a odhalit tak případnou rakovinu včas. Dozvíte se, jak včas rozpoznat rakovinu prsu, varlete a dalších orgánů, kde a jak probíhají preventivní kontroly, kam zajít, když na sobě něco neobvyklého objevíte, a především si vyzkoušíte nahmatat bulky na modelech prsou a varlat a správnou techniku jejich samovyšetřování.