O nás

Ing. Mgr. Veronika Pourová


2015 absolvovala studium bakalářského oboru nutriční terapeut na 1. lékařské fakultě UK
2017 absolvovala studium magisterského oboru nutriční specialista na 1. lékařské fakultě UK
2018 absolvovala studium magisterského oboru technologie potravin na VŠCHT

Spoluautorka knihy O výživě

Členka České asociace nutričních terapeutů
Spoluzakladatelka blogu Ne hladu
Pravidelně vystupuje v pořadu Sama Doma
Autorka článků pro weby Vitalia a STOB

Již během studia získala četnou praxi v oblasti nutriční péče, působila jako nutriční terapeut v provozu Nemocnice Kladno, 2 roky se věnovala nutričnímu poradenství u sportovců v Institutu sportovního lékařství a měsíční praxi absolvovala v roce 2017 také na oddělení diabetologie a metabolických poruch v nemocnici AKH ve Vídni. V minulosti pracovala také pro Výzkumný ústav potravinářský Praha, kde se věnovala studiu zdravotních účinků polyfenolů z obilovin, pozitivních účinků vlákniny na lidský organismus a glykemického indexu potravin. Věnuje se individuálnímu poradenství v oblasti zdravé výživy, sportovní výživy, redukce hmotnosti a výživy při vybraných onemocněních, pořádá semináře a přednášky na nejrůznější populární témata ve výživě.

Mgr. Andrea Jakešová


2016 absolvovala studium bakalářského oboru nutriční terapeut na 1. lékařské fakultě UK
2016 pokračuje studiem magisterského oboru nutriční specialista na 1. lékařské fakultě UK

2016 – nyní Klinická nutriční terapeutka Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Členka České asociace nutričních terapeutů
Spoluzakladatelka blogu Ne hladu

Během bakalářského studia nutriční terapie působila jako nutriční terapeut v provozu Nemocnice Kladno, později spolupracovala na tvorbě článků pro web STOB. Po absolvování bakalářského studia nastoupila jako klinická nutriční terapeutka do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde působí na klinikách chirurgie (kardiochirurgie, všeobecná chirurgie, ortopedie, neurochirurgie) a interních klinikách. V praxi získává zkušenosti zejména s úlohou výživy při hojení ran, při léčbě chronických onemocnění, akutních stavů a věnuje se dalším oblastem léčebné výživy. V poradně Ne hladu se věnuje individuálnímu poradenství v oblasti zdravé výživy, sportovní výživy, redukce hmotnosti a výživy při vybraných onemocněních, pořádá semináře a přednášky na nejrůznější populární témata ve výživě a ve své práci uplatňuje i osobní zkušenosti s PPP. V současné době pracuje na své závěrečné diplomové práci, která se věnuje úloze výživy při léčbě a prevenci kardiovaskulárních onemocnění a sleduje stravovací zvyklosti pacientů s akutním infarktem myokardu.

Bc. Karolína Otavová

2020 absolvovala studium bakalářského oboru nutriční terapie na lékařské fakultě MU

Autorka edukačních příspěvků Ne hladu

Autorka článků pro web Vitalia

Bývalá biatlonistka, sportující momentálně už jen pro zábavu, která právě díky sportu našla cestu k oboru nutriční terapie. Jak už to, tak v mnoha sportech bývá, i zde se kladl důraz na tělesnou hmotnost, ale způsob řešení nebyl ideální, což ji dovedlo k tomu se o výživu více zajímat, a proto se rozhodla pro studium právě tohoto oboru na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. V rámci bakalářského studia získávala praxi na různých nemocničních odděleních, v domově seniorů a také v nutriční poradně Ne hladu, se kterou již v rámci bakalářského studia navázala spolupráci a začala tvořit edukační příspěvky na sociální sítě Ne hladu. Momentálně, po ukončení bakalářského studia, působí v nutriční poradně Ne hladu v Brně, kde se věnuje individuálnímu poradenství v oblasti zdravé výživy, sportovní výživy, dětské výživy, redukce hmotnosti a výživy při nejrůznějších dietních omezeních.

Napište nám: