O nás

Ing. Mgr. Veronika Pourová


2015 absolvovala studium bakalářského oboru nutriční terapeut na 1. lékařské fakultě UK
2017 absolvovala studium magisterského oboru nutriční specialista na 1. lékařské fakultě UK
2018 absolvovala studium magisterského oboru technologie potravin na VŠCHT

Spoluautorka knihy O výživě

Členka České asociace nutričních terapeutů
Spoluzakladatelka blogu Ne hladu
Pravidelně vystupuje v pořadu Sama Doma
Autorka článků pro weby Vitalia a STOB

Již během studia získala četnou praxi v oblasti nutriční péče, působila jako nutriční terapeut v provozu Nemocnice Kladno, 2 roky se věnovala nutričnímu poradenství u sportovců v Institutu sportovního lékařství a měsíční praxi absolvovala v roce 2017 také na oddělení diabetologie a metabolických poruch v nemocnici AKH ve Vídni. V minulosti pracovala také pro Výzkumný ústav potravinářský Praha, kde se věnovala studiu zdravotních účinků polyfenolů z obilovin, pozitivních účinků vlákniny na lidský organismus a glykemického indexu potravin. Věnuje se individuálnímu poradenství v oblasti zdravé výživy, sportovní výživy, redukce hmotnosti a výživy při vybraných onemocněních, pořádá semináře a přednášky na nejrůznější populární témata ve výživě.

Mgr. Andrea Jakešová


2016 absolvovala studium bakalářského oboru nutriční terapeut na 1. lékařské fakultě UK
2019 absolvovala studium magisterského oboru nutriční specialista na 1. lékařské fakultě UK

2016 – 2018 Klinická nutriční terapeutka Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Členka České asociace nutričních terapeutů
Spoluzakladatelka blogu Ne hladu

Spoluautorka knihy O výživě

Autorka článků pro web STOB

Během bakalářského studia nutriční terapie působila jako nutriční terapeut v provozu Nemocnice Kladno, později spolupracovala na tvorbě článků pro web STOB. Po absolvování bakalářského studia nastoupila jako klinická nutriční terapeutka do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde působila na klinikách chirurgie (kardiochirurgie, všeobecná chirurgie, ortopedie, neurochirurgie) a interních klinikách. V praxi získala zkušenosti zejména s úlohou výživy při hojení ran, při léčbě chronických onemocnění, akutních stavů a věnuje se dalším oblastem léčebné výživy. V poradně Ne hladu se věnuje individuálnímu poradenství v oblasti zdravé výživy, sportovní výživy, redukce hmotnosti, poruch příjmu potravy a výživy při vybraných onemocněních, pořádá semináře a přednášky na nejrůznější populární témata ve výživě. Ve své práci uplatňuje i osobní zkušenosti s PPP.

Bc. Karolína Otavová

2020 absolvovala studium bakalářského oboru nutriční terapie na lékařské fakultě MU

Autorka edukačních příspěvků Ne hladu

Autorka článků pro web Vitalia

Bývalá biatlonistka, sportující momentálně už jen pro zábavu, která právě díky sportu našla cestu k oboru nutriční terapie. Jak už to, tak v mnoha sportech bývá, i zde se kladl důraz na tělesnou hmotnost, ale způsob řešení nebyl ideální, což ji dovedlo k tomu se o výživu více zajímat, a proto se rozhodla pro studium právě tohoto oboru na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. V rámci bakalářského studia získávala praxi na různých nemocničních odděleních, v domově seniorů a také v nutriční poradně Ne hladu, se kterou již v rámci bakalářského studia navázala spolupráci a začala tvořit edukační příspěvky na sociální sítě Ne hladu. Momentálně, po ukončení bakalářského studia, působí v nutriční poradně Ne hladu v Brně, kde se věnuje individuálnímu poradenství v oblasti zdravé výživy, sportovní výživy, dětské výživy, redukce hmotnosti a výživy při nejrůznějších dietních omezeních.

Bc. Magdaléna Kekrtová

2021 absolvovala studium bakalářského oboru nutriční terapeut na 1. lékařské fakultě

Sport, PPP, ale i výživa protkaná mýty ji dovedly ke studiu nutriční terapie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Nyní pokračuje v navazujícím magisterském studiu oboru Výživa dětí a dospělých na téže fakultě.
Během bakalářského studia získala praxi v několika nemocnicích, lázních nebo v domově důchodců, kde se setkala s prací ve stravovacím provozu, ale také s nutriční péčí na oddělení a účastnila se studie, kdy analyzovala jídelníčky dětí s diabetem a současnou celiakií.. Během studia pomáhala s organizací Dnů zdraví, které slouží k edukaci široké veřejnosti o zdravé výživě. Účastnila se několika také seminářů o výživě a absolvovala stáž v nutriční poradně Ne hladu. V pražské poradně Ne hladu nyní působí jako nutriční terapeut, kde se věnuje individuálnímu poradenství v oblasti zdravé výživy, sportovní výživy, redukce hmotnosti,  výživy při vybraných dietních omezeních a poruch příjmu potravy, což je i téma, kterému se věnovala ve své bakalářské práci.
Napište nám: