Leptin – hormon štíhlosti

Leptin je hormon produkovaný tukovou tkání a žaludkem. Jeho mechanismus je narušen při nadměrném množství tukové tkáně a dělá z obezity něco jako začarovaný kruh.

Každý z nás dokáže produkovat určité množství leptinu a na toto množství dále reagovat. To je dáno jak geneticky, tak ovlivněné stylem života. Leptin reaguje na příjem potravy. Při jeho vyplavení nastane příjemný pocit sytosti, dobrá nálada, zvýšená chuť k fyzické aktivitě, snížená chuť k jídlu. Pokud je však omezen další příjem potravy, během 12 hodin klesne hladina leptinu, což je mnohem dříve, než nastane jakákoliv redukce hmotnosti. Tělo si tak brání své zásoby. Následkem se zvýší efektivita využívání energetických zdrojů, a to až o 20 %, klesne srdeční frekvence (včetně využívání živin srdečním svalem), zvýší se sekrece inzulinu v závislosti na příjmu glukózy a zvýší se citlivost tukové tkáně k inzulinu, a to vše pro to, aby se mohla později přijatá energie efektivně uložit. Pokud je příjem energie obnoven a hladina leptinu stoupá, vše se vrací do normálu.

Přestože mohou znít tyto informace poněkud abstraktně, mohou vysvětlovat, proč se efektivní redukce hmotnosti omezením kalorického příjmu po určité době zastaví a nereaguje ani na další snížení příjmu – snižuje se výdej energie v klidu a roste efektivita využívání živin až o 20 %.
Až na výjimky je obezita spojovaná buďto se sníženou produkcí leptinu nebo se sníženou citlivostí k tomuto hormonu. U prvního typu pacientů se ukázala jako extrémně efektivní suplementace leptinu a tito pacienti mohou s mnohem menším úsilím redukovat hmotnost. 

Poruchou v systému regulace sytosti hormonem leptinem lze tedy u obézních pacientů částečně vysvětlit i sníženou chuť k fyzické aktivitě, potřebu jíst „k prasknutí“, zhoršenou náladu až depresi a další typické projevy. U jedinců, kterým leptin funguje tak, jak má, lze zase vysvětlit, proč redukce estetických kilogramů vyžaduje takovou vůli – při sníženém příjmu potravy klesne hladina leptinu a pocit sytosti se zredukuje.
Zdroje:
Lukáš Sobotka: Basics in clinical nutrition, 2011
Robert Lustig: Obesity before birth, maternal and prenatal influences on the offspring, 2011